Šimtmečio vaikai – 2019

Kelmės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ priešmokyklinė „Pelėdžiukų“ grupė, mokytoja dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Snieguolė Petrauskienė, dalyvauja respublikiniame priešmokyklinio amžiaus vaikų loginio  mąstymo edukaciniame projekte „Šimtmečio vaikai 2019“.

Projektą organizuoja Vilniaus lopšelis-darželis „Gandriukas“.

151

Projekto tikslas – skatinti respublikos darželius įsitraukti į žaidimus, kurie lavintų vaikų loginį mąstymą.

Uždaviniai:

1. Lavinti vaikų atmintį ir dėmesio koncentraciją;

2. Stiprinti vaikų gebėjimus suprasti, mąstyti, analizuoti, apibendrinti ir daryti išvadas;

3. Ugdyti komandinio darbo įgūdžius.

Rekomenduojamos užduotys vaikams labai patiko.  Kasdien jas atlikinėjome. Vaikai išrinko dvi komandas, kurios tarpusavyje stengėsi kuo geriau ir teisingiau atlikti užduotis. Atlikus nurodytas užduotis reikėjo sukurti kūrybinį filmuką, kuriame būtų filmuota arba fotografuota loginio mąstymo žaidimo fragmentų medžiaga (trukmė 4-7 min.) ir įkelti į interneto kanalą YouTube.

https://youtu.be/OGksuB_tyiE