Ugdymas

Lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ taikomos šios ugdymo programos:

1) Ikimokyklinio ugdymo programa 2018 m.

2) Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa

3) Montesori metodika

4) Tarptautinė programa „Zipio draugai“ 

5) Tarptautinė „Geros pradžios“ (,,Step by Step”) metodika.

Ikimokyklinis ugdymas padeda tenkinti prigimtinius kultūros, etninės, socialinius, pažintinius poreikius. Darželyje laiduojamas vaiko asmenybės skleidimasis ugdant aktyvų savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką. Sudaromos sąlygos tolesniam ugdymuisi mokykloje.

Taikomas vaiko prigimtį atitinkantis kūrybinis-kompleksinis ugdymo metodas (integralus, visuminis).

Ikimokyklinis ugdymas teikiamas tėvams pageidavus, pagal  individualią ikimokyklinio ugdymo programą, patvirtintą Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 28 d.  sprendimu Nr. T-268 „Dėl pritarimo ikimokyklinio ugdymo programoms“.

Mūsų darželyje ugdymas vyksta vaikams nuo 1 iki 5 (arba 6) metų. Tai vienintelis rajone darželis, kuriame yra grupė, dirbanti pagal Montessori sistemą.

Priešmokyklinis ugdymas

Atsižvelgiant į tėvų pageidavimus ir kuriant lygias sėkmingo mokyklinio starto galimybes lopšelyje-darželyje, veikia trys priešmokyklinio ugdymo grupės, kurias lanko 6-7 metų vaikai. 4 priešmokyklinės grupės mokytoja Snieguolė Petrauskienė dirba pagal ,,Zipio draugai“ programą. 6 grupės mokytoja Jūratė Bimbienė ir 8 grupės mokytoja Reda Mačiūnė naudoja ,,Geros pradžios“ metodikos elementus, socialinio intelekto ir socialinių emocinių kompetencijų  ugdymo programą ,,Dramblys“.

 

 

 

 

This page has the following sub pages.