Tarptautinė šokio diena

btr Balandžio 29 diena – Tarptautinė šokio diena. Šokis duoda ne tik aktyvią fizinę veiklą, bet ir gerą emociją.

Taigi šią dieną l/d „Ąžuoliukas“ ugdytiniai pažymėjo šokdami naują, nuotaikingą šokį pagal Kitava dainą „Tu Lietuva, tu mana“.

 

Vyresn. meninio ugdymo pedagogė D. Dargienė ir projektų vadovė L. Maziliauskienė

Velykinis rytmetys „Margučių kraitelė“

Š. m. balandžio 23 d. lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ vyko šventinis rytmetys „Margučių kraitelė“.

Lalauninkės Dalia D., Elytė I. ir Sonata S. iš pat ryto lankė ugdytinius grupėse ir sakė Velykines oracijas, lalavimus, minė mįsles, supo vaikus, laistė vandeniu linkėdamos būti draugiškiems, sveikiems, linksmiems, klausyti tėvelių ir auklėtojų. Po to visus pakvietė į aktų salę, kurių jau laukė Zuikis ir princesė.

Continue reading

„Darom! Gamta mums padėkos“

1

Balandžio 17 d. lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ugdytiniai ir darbuotojai dalyvavo kasmetinėje visuotinėje akcijoje „Darom-2019″, kuri pagrįsta savanorių iniciatyva sutvarkyti aplinką (pamiškėse, paupiuose ir kitose neurbanistinėse vietose, retai tvarkomose komunalinių tarnybų).

Šiemet penkios grupės („Riešutukai“, „Nykštukai“, „Giliukai“, „Pelėdžiukai“, „Drugeliai“) tvarkė „Draugystės” parką, o kitos grupės – darželio aplinką.

Continue reading

Svečiuose Kelmės A. Lipeikos menų mokyklos ugdytiniai

Š. m. balandžio 16 d. mūsų lopšelyje-darželyje ,,Ąžuoliukas“ svečiavosi Kelmės A. Lipeikos menų mokyklos ugdytiniai. Edukacinės valandėlės metu mūsų
vaikai kl1ausėsi savo draugų, lankančių muzikos mokyklą, dainavimo. Kanklių, smuiko, akordeono nuostabių garsų, atliekamų kūrinių. Visus sužavėjo mušamųjų instrumentų žaismas.

Mokytoja metodininkė Snieguolė Petrauskienė
 

Continue reading

Žaliū, žaliū žuolynele

Balandžio 9 d. lopšelio-darželio folklorinis ansamblis (vad. Dalia Dargienė) dalyvavo tradicinėje rajono vaikų folkloro kolektyvų šventėje „Žaliū, žaliū žuolynele“. Šventės dalyviai šoko, dainavo, minė mįsles, mokė vieni kitus ratelių, vaišinosi.

1

 

Kai aš mažas buvau

Priešmokyklinė „Pelėdžiukų“ grupė tęsia glaudų bendradarbiavimą su grupės vaikų tėvais, šeimos nariai dalyvauja ilgalaikiame projekte  „Kai aš mažas buvau“. Projekto metu vaikai susipažįsta su įvairiausiomis profesijomis,  grupės tėvų pomėgiais, gebėjimais. Vaikai patyrė didelį malonumą išbandyti tikrą instrumentą. Paklausyti Evijos ir jos mamytės gražaus balso, gražių dainelių. Visi grupės vaikai bandė kurti,  kartu muzikuoti.

Continue reading