Istorija

 

Darželis įkurtas 1971 03 01.

1982 m. įregistruotas „Ąžuoliuko“ pavadinimu.

1992 12 30 Kelmės rajono valdybos potvarkiu Nr. 621 1993 01 01 darželis reorganizuotas į darželį–mokyklą „Ąžuoliukas“.

Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 29 d.sprendimu Nr. T-687 „Dėl Kelmės darželio – mokyklos „Ąžuoliukas“ organizacijos veiklos pakeitimo“ nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. Kelmės darželis – mokykla „Ąžuoliukas“ tampa Kelmės lopšeliu – darželiu „Ąžuoliukas“.

Profilis – etninės kultūros (nuo 1994 m.).

Mūsų ištakos

   1971 metais darželis persikėlė į naują, erdvų, tipinį  pastatą, pasivadino lopšeliu-darželiu Nr. 2.
   Vaikų žaidimams lauke įrengtas aikštynas. „Žaliasis, senasis“ namelis tapo sandėliu. Po kelių metų vaikų dar pagausėjo, teko vėl panaudoti „žalią namelį“, ten įkurtos 2 grupės. Iš viso veikė 14 grupių.
   1982 m., vadovaujant vedėjai  Nijolei Žebrauskienei lopšeliui – darželiui Nr. 2, suteiktas „Ąžuoliuko“ vardas.
   1988 m. prasidėjo pirmasis ikimokyklinio ugdymo reformos etapas, kuris tęsėsi iki 1989 m. tuo metu mūsų darželiui vadovavo vedėja Zita Petraitienė,
   1990 m. ir 1992 m. – tai antrojo reformos etapo metai, kai sudaromas naujas ugdymo turinys, paruošiamos naujos valstybinės programos.
   1990 m. „Ąžuoliuko“ lopšeliui – darželiui pradėjo vadovauti vedėja Nijolė Motuzienė.
   Direktorės Nijolės Motuzienės iniciatyva 1992 metais auklėtoja Ona Butkienė vaikų grupės ugdyme pradėjo taikyti M. Montessori sistemos elementus, paruošė tėvų pagalba priemones.
   Kelmės rajono valdybos 1992 m. 12 mėn. 30 d. Nr. 621 potvarkiu nuo 1993 m. sausio mėn. 1 d. mūsų lopšelis – darželis „Ąžuoliukas“ reorganizuojamas į darželį – mokyklą. Įkeltos iš 1 – os vidurinės mokyklos 2 pradinės klasės
   1993 m. rugsėjo mėn. pradėjo dirbti direktorės pavaduotoja Irena Dovydaidytė. Vietoje uždarytų grupių įkeltos dar 6 pradinės klasės. Liko tik 4 darželio grupės.
   1994 m. darželis – mokykla pradėjo dirbti etnine kryptimi. Į vaikų ugdymą buvo integruojami tautos papročiai, tradicijos. Visa tai atsispindėjo kalendorinėse šventėse, pamokose, darželio ugdomosiose veiklose.
Įkurtas etnografinis muziejus, kurio eksponatus sunešė mokiniai, darželio auklėtojos, mokytojos. Jam vadovavo direktorės pavaduotoja Angelė Bylienė. 
   1994 m. sename name, išsikėlus muzikos mokyklai, buvo įkurta priešmokyklinė grupė.
   Padaugėjus mokinių skaičiui, atidaryta 9 – ta pradinė klasė, kurioje pradėjo dirbti mokytoja Lina Armonienė. Darželio grupė iškelta į medinio namelio patalpas. 
   1996 m. padaugėjus vaikų, vietoje muziejaus, įkurta dar viena darželio grupė. Muziejus perkeltas į kitą medinį pastatą.
   1998 m. sukurtas darželio – mokyklos himnas (žodžiai Hildos Markulienės, muzika Dalios Dargienės). Tais pačiais metais pedagogė Lina Vičkutė sukūrė įstaigos amblemą.
Nuo 2000 m. rugsėjo mėn. M. Montessori sistemos elementus ugdyme pradėjo taikyti auklėtojos Onos Butkienės pasekėja auklėtoja Roma Kančauskienė, kuri 2001-2004 m. lankė tarptautinius Montessori pedagogikos kursus, kuriuos organizavo Vilniaus universitetas bei Tarptautinė vystymosi reabilitacijos Akademija.
   Kursų metu įsisavino Montessori metodo teorinius ir didaktinius pagrindus (praktinio gyvenimo įgūdžių lavinimo pratimus, sensorinio lavinimo, kalbos ir matematikos lavinimo medžiagą), taikomus vaikams nuo 3 iki 6 metų amžiaus. Įsisavino vaiko raidos pagrindus raštu ir išlaikė egzaminą žodžiu.
   2001 m. įkurta biblioteka – informacinis centras, kuriai vadovauja Elena Tulčienė.   Nuo 2006 metų savivaldybės taryba nutarė komplektuoti po 1 pirmąją klasę, nors tėvai pasirinko mūsų įstaigos mokyklą. Vietoje klasių įkurtos 2 ikimokyklinio ugdymo grupės.
   2006 metais priešmokyklinė ugdymo grupė, (auklėtoja Snieguolė Petrauskienė) pradėjo dalyvauti „Zipio draugų“ programoje. Vaikai buvo mokomi reikšti jausmus, sunkumų įveikimo įgūdžius, gebėjimą suprasti, kaip jaučiasi kitas.
   2007 m. balandžio 20 d. į mūsų įstaigą atvyko Lietuvos M. Montessori asociacijos pirmininkė – Virginija Skorupskienė, kuri apžiūrėjo grupę, skaitė paskaitą pedagogams ir tėvams tema „Vaiko sąmonėjimo kelias“. Kelmės švietimo skyriui rekomendavo įkurti grupę, dirbančią M. Montessori metodu.
   2007 m. grupėje pradėta taikyti M. Montessori ugdymo sistema. Montessori metodą ugdyme taikančioje grupėje paruošta aplinka, atitinkanti vaiko esamą fizinį, psichinį išsivystymą, individualias savybes, leidžia vaikams pasirinkti veiklą patiems. Auklėtojai tokioje grupėje yra priskiriamas vaiko padėjėjos vaidmuo. Priemonės naudojamos ugdymo procese tarnauja vaikui, o ne auklėtojai.Vaikai lankantys tokią grupę, pasaulį pažįsta per pojūčius, mokosi būti kantresniais, susikaupę, į daugelį klausimų atsakymus susiranda patys.
2007 metais parengtas projektas dėl „Geros pradžios“ klasių įkūrimo. Nuo tų pačių metų rugsėjo 1-osios pradėtas įgyvendinti „Geros pradžios“ projektas. 

Lopšelį – darželį sudaro dvi ugdymo pakopos:

    • ikimokyklinis ugdymas,
    • priešmokyklinis ugdymas.

Lopšelis – darželis gali komplektuoti:

    • lopšelio grupę (nuo 1 iki 3 metų),
    • mišraus amžiaus ikimokyklinio ugdymo grupes (nuo 3 iki 5 metų),
    • priešmokyklinio ugdymo grupes.

Lopšelio–darželio bendruomenė jau 18 metus dirba etnine kryptimi, kuria jaukią, saugią mokymosi aplinką lopšelio–darželio bendruomenės nariams.