Bendruomenė

1
DALIA GEDMINIENĖ
direktorė


ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAI

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Išsilavinimas

Kvalifikacinė kategorija

1.

Dalia Gedminienė

Direktorė

aukštasis universitetinis

II vadybinė kategorija

2.

Reda Mažonavičienė

Direktorės pavaduotoja ugdymui

aukštasis universitetinis

II vadybinė kategorija

3.

Vyda Petraitienė

Direktorės pavaduotoja ūkio ir bendriems reikalamas

spec. vidurinis

4.

Alma Mazuraitienė

sekretorė

vidurinis

 
                                                                         SPECIALISTAI
 
1. Ginta Visockė vyresnioji logopedė aukštasis
2. Dovilė Griciūtė logopedė aukštasis universitetinis
3. Dovilė Tamašauskė socialinė pedagogė aukštasis universitetinis
4. Jadvyga Gedvilienė sveikatos priežiūros specialistė spec. vidurinis
5. Gražina Rudzevičiūtė dietistė aukštasis universitetinis
6. Lina Maziliauskienė projektų vadovė aukštasis universitetinis
7. Mantvydas Burzdžius informacinių technologijų specialistas vidurinis

                                      

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA

    Lopšelio-darželio taryba — aukščiausia lopšelio-darželio savivaldos institucija, renkanti tėvų (globėjų), mokytojų ir kitų bendruomenės narių atstovus, rėmėjus, visų institucijų veiklos sričių klausimams aptarti, nagrinėti ir spręsti.

Pirmininkas — D. Bračkuvienė

Sekretorė — G. Andrulienė

Nariai: E. Janavičienė, J. Bimbienė, E. Tulčienė, A. Butkus, M. Krauza.

PEDAGOGAI

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Išsilavinimas

Kvalifikacinė kategorija

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

1.

Dalia Gedminienė

direktorė

aukštasis universitetinis

III vadybinė kategorija

2.

Reda Mažonavičienė

direktorės pavaduotoja ugdymui

aukštasis universitetinis

II vadybinė kategorija

3.

Aldona Saročkienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

aukštasis universitetinis

mokytoja metodininkė, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

 4. Snieguolė Petrauskienė

priešmokyklinio ugdymo mokytoja

spec. vidurinis

mokytoja metodininkė, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą

5.

Roma Kančiauskienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

aukštasis universitetinis

mokytoja metodininkė, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

6.

Jūratė Bimbienė

priešmokyklinio ugdymo mokytoja

aukštasis universitetinis

mokytoja metodininkė, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą

7.

Reda Mačiūnė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

aukštasis universitetinis

mokytoja metodininkė, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

8.

Gražina Andrulienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

spec. vidurinis

vyresn. mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

9.

Vilma Čilinskienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

spec. vidurinis

vyresn. mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

10.

Elena Tulčienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

aukštasis universitetinis

vyresn. mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

11.

Alma Andrulienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

aukštasis universitetinis

vyresn. mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

12.

Sonata Samuilienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

aukštasis universitetinis

vyresn. mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

13.

Elena Ivoškienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

spec. vidurinis vyresn. mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

14.

Aurelija Butkuvienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis universitetinis mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

15.

Dovilė Tamašauskė ikimokyklinio ugdymo mokytoja, soc. pedagogė aukštasis universitetinis mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, soc. pedagogė

16.

Reda Leščauskienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis universitetinis mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

17.

Erika Rašimienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis universitetinis mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

18.

Erika Lottytė-Mockė ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis universitetinis mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

19.

Lina Rukšienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis universitetinis mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

20.

Vilma Stonienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis universitetinis mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

21.

Aušra Narbutienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis universitetinis vyresn. mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

22.

Žydrūnė Karvelienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja, logopedė aukštasis universitetinis mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, logopedė

23.

Dalia Dargienė meninio ugdymo pedagogė spec. vidurinis vyresn. meninio ugdymo pedagogė

24.

Donata Kančauskienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis universitetinis vyresn. mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
 25.  Vaida Demikė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja  aukštasis universitetinis mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas

TECHNINIS IR APTARNAUJANTIS PERSONALAS

Eil.
Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

 Ona Stanevičienė

maisto sandėlininkė

2.

 Audronė Krikštanavičienė

vyr. virėja

3.

 Vida Radzevičienė

virėja

4.

 Vitalija Vilkočienė

virtuvės darbininkė

6.

 Zosė Gotautienė

minkšto inventoriaus sandėlininkė-skalbėja

7.  Virginija Malcevičienė

valytoja, darbininkė

8.

 Daiva Balnienė

valytoja

  9.

 Valdas Saponka

darbininkas

10.

 Vytautas Paulauskas

darbininkas

11.

 Ingrida Vilkočienė

mokytojos padėjėja

12.

 Nijolė Balsienė

mokytojos padėjėja

13.

 Sigita Makauskienė

mokytojos padėjėja

14.

 Genė Vaitiekūnienė

mokytojos padėjėja

15.

 Dovilė Ivoškienė

mokytojos padėjėja

16.

 Edita Liorancienė

mokytojos padėjėja

17.

 Vilma Kupreščenkaitė

 mokytojos padėjėja

18.

 Danutė Jaciničienė

mokytojos padėjėja

19.

 Laima Kavaliauskienė

mokytojos padėjėja

20.

 Lina Gotautienė

mokytojos padėjėja

21.

Dalia Valčiukienė

mokytojos padėjėja

22.

 Kristina Smilginienė

mokytojos padėjėja

23.

 Gintutė Grinevičienė

mokytojos padėjėja

 

This page has the following sub pages.