Bendruomenė

1
DALIA GEDMINIENĖ
direktorė


ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAI

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Išsilavinimas

Kvalifikacinė kategorija

1.

Dalia Gedminienė

Direktorė

aukštasis universitetinis

II vadybinė kategorija

2.

Reda Mažonavičienė

Direktorės pavaduotoja ugdymui

aukštasis universitetinis

II vadybinė kategorija

3.

Vyda Petraitienė

Direktorės pavaduotoja ūkio ir bendriems reikalams

spec. vidurinis

4.

Alma Mazuraitienė

Sekretorė

vidurinis

 

                                                                         SPECIALISTAI

 
1. Ginta Visockė vyresnioji logopedė aukštasis
2. Dovilė Griciūtė vyresnioji logopedė aukštasis universitetinis
3. Dovilė Tamašauskė socialinė pedagogė aukštasis universitetinis
4. Sigita Šimulienė sveikatos priežiūros specialistė aukštasis universitetinis
5. Gražina Rudzevičiūtė dietistė aukštasis universitetinis
6. Lina Maziliauskienė projektų vadovė aukštasis universitetinis
7. Mantvydas Burzdžius informacinių technologijų specialistas vidurinis

                                      

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA

Lopšelio-darželio taryba — aukščiausia lopšelio-darželio savivaldos institucija, renkanti tėvų (globėjų), mokytojų ir kitų bendruomenės narių atstovus, rėmėjus, visų institucijų veiklos sričių klausimams aptarti, nagrinėti ir spręsti.

Pirmininkas — Rūta Juchnevičienė

Sekretorė — Vilma Stonienė

Nariai: Vaidotas Vaitkus, Milda Simonaitienė, Viktotija Druktenienė, Donata Kančauskienė, Vilma Čilinskienė.

PEDAGOGAI

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Išsilavinimas Kvalifikacinė kategorija
IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGŲ SĄRAŠAS
1. Inga Rezeckienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis universitetinis mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
2. Aldona Saročkienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis universitetinis mokytoja metodininkė, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
3. Snieguolė Petrauskienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja spec. vidurinis mokytoja metodininkė, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą
4. Roma Kančauskienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis universitetinis mokytoja metodininkė, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
5. Jūratė Bimbienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis universitetinis mokytoja metodininkė, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą
6. Reda Mačiūnė priešmokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis universitetinis mokytoja metodininkė, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą
7. Gražina Andrulienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja spec. vidurinis vyresn. mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
8. Vilma Čilinskienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja spec. vidurinis vyresn. mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
9. Elena Tulčienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis universitetinis vyresn. mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
10. Alma Andrulienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis universitetinis vyresn. mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
11. Sonata Samuilienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis universitetinis vyresn. mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
12. Indra Heynold ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis universitetinis mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
13. Aurelija Butkuvienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis universitetinis mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
14. Vaida Demikė ikimokyklinio ugdymo mokytoja, soc. pedagogė aukštasis universitetinis mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, soc. pedagogė
15. Reda Leščauskienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis universitetinis mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
16. Inesa Buivydienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis universitetinis mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
17. Erika Lottytė-Mockė ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis universitetinis vyresn. mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
18. Lina Maziliauskienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis universitetinis mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą

19.

Rasa Šimkienė  ikimokyklinio ugdymo mokytoja  aukštasis universitetinis  vyresn. mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
20. Vilma Stonienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis universitetinis vyresn. mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą
21. Aušra Narbutienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis universitetinis vyresn. mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
22. Žydrūnė Karvelienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja, logopedė aukštasis universitetinis mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, logopedė
23. Dalia Dargienė meninio ugdymo pedagogė spec. vidurinis vyresn. meninio ugdymo pedagogė
24. Donata Kančauskienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis universitetinis vyresn. mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
25. Vaida Demikė ikimokyklinio ugdymo mokytoja  aukštasis universitetinis mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
26. Jovita Radčenkienė  ikimokyklinio ugdymo mokytoja  aukštasis universitetinis  mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

TECHNINIS IR APTARNAUJANTIS PERSONALAS

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė Pareigos
1.  Ona Stanevičienė maisto sandėlininkė
2.  Audronė Krikštanavičienė vyr. virėja
3.  Vida Radzevičienė virėja
4.  Vitalija Vilkočienė virtuvės darbininkė
5.  Jūratė Lečkauskienė minkšto inventoriaus sandėlininkė-skalbėja
6.  Virginija Malcevičienė valytoja, darbininkė
7.  Daiva Balnienė valytoja
8.  Vytautas Paulauskas darbininkas
9.  Ingrida Vilkočienė  mokytojos padėjėja
10.  Nijolė Balsienė  mokytojos padėjėja
11.  Sigita Makauskienė mokytojos padėjėja
12.  Justina Saročkienė mokytojos padėjėja
13.  Dovilė Ivoškienė mokytojos padėjėja
14.  Edita Liorancienė mokytojos padėjėja
15.  Vilma Kupreščenkaitė mokytojos padėjėja
16.  Danutė Jaciničienė mokytojos padėjėja
17.  Laima Kavaliauskienė  mokytojos padėjėja
18.  Lina Gotautienė mokytojos padėjėja
19.  Dalia Valčiukienė mokytojos padėjėja
20.  Kristina Smilginienė mokytojos padėjėja
21.  Gintutė Grinevičienė mokytojos padėjėja

 

This page has the following sub pages.