Korupcijos prevencija

Kelmės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ Korupcijos prevencijos priemonių planas

Tikslas

Siekti, kad Kelmės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ bendruomenės narių veikla būtų nešališka ir skaidri.

Kelmės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ antikorupcijos atsakingas asmuo – Dovilė Tamašauskė (socialinė pedagogė).

KELMĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“  2022–2024 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

KELMĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“  2022–2024 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS  PROGRAMOS  ĮGYVENDINIMO  PRIEMONIŲ PLANAS

KELMĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

Priemonių planas

Pranešk apie korupciją (žodžiu, raštu, el. paštu  azuoliukas.kelme@gmail.com, telefonu 8 427 61217)

Skaidrumo iniciatyvos

Skaidrumo iniciatyvos, kurias turite žinoti ir Jūs! Susipažinti su šalyje vykdomomis antikorupcinėmis iniciatyvomis: www.jonvabaliai.lt

 Apie korupciją galite informuoti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą.

 Apie korupcijos atvejį(-us) galite pranešti:

  • raštu;
  • visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis);
  • elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307;
  • elektronine forma, užpildę pranešimą.

Kelmės  lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais kovos su korupcija ir korupcijos prevencijos teisės aktais:

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu;

Nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programa.

Kurdami antikorupcinę aplinką vadovaujamės Antikorupcinės aplinkos vadovu viešajam sektoriui.