Biudžeto vykdymo ataskaitos

2022 m. II-ojo ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos

2022 m. I-ojo ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos

_____________________________

2021 m. III-ojo ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos

2021 m. II-ojo ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos

2021 m. I-ojo ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos

2021 m. metų biudžetinės atskaitos

_____________________________

2020 m. I-ojo ketv. biudžetinės ataskaitos

2020 m. II-ojo ketv. biudžetinės ataskaitos

2020 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2020 m. metų biudžetinės atskaitos

_____________________________

2019 m. I-ojo ketvirčio biudžetinės ataskaitos

2019 m. II-ojo ketvirčio biudžetinės ataskaitos

2019 m. III-ojo ketvirčio biudžetinės ataskaitos

2019 m. metų biudžetinės atskaitos

____________________________

2018 m. I-ojo ketvirčio biudžetinės ataskaitos

2018 m. II-ojo ketvirčio biudžetinės ataskaitos

2018 m. III-ojo ketvirčio biudžetinės ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

_____________________________

2017 m. metinės ataskaitos

2017 m. I-ojo ketvirčio biudžetinės ataskaitos

2017 m. II-ojo ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2017 m. III-ojo ketvirčio biudžetinės ataskaitos

_____________________________

2016 metų biudžeto vykdymo ataskaitos

2016 metų I-ojo ketvirčio biudžetinės ataskaitos

2016 metų II-ojo ketvirčio biudžetinės ataskaitos

______________________________

2015 metų I-ojo ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos II

2015 metų II-ojo ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2015 metų III-ojo ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

I-ojo ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos II

I-ojo ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos I