Renginiai

RENGINIŲ ORGANIZAVIMO PLANAS

2022 m. m.

SAUSIS

Akcija Sausio 13-ąjai paminėti  „Atmintis gyva, nes liudija“

VASARIS

Loginio mąstymo edukacinis projektas „Šimtmečio vaikai 2022″

Projektas „Ikimokyklinukų žiemos olimpiada 2022″

Akcija „Gražiausias žodis ant sniego“

Vasario 16-osios minėjimas „Graži tu mano, brangi Tėvyne“

Paroda „Kuriame darželio tautinę juostą“

Virtuali metodinių priemonių, skirtų vaikų sakytinei kalbai ugdyti, paroda

Projektas „Ąžuoliuko šiltnamis“ (vasaris-spalis)

KOVAS

„Lėlės kitaip…“ vaidybinių lėlių paroda, skirta Tarptautinei teatro dienai paminėti

Užgavėnių šventė „Žiemuže, žiema bėki iš kiema“

Virtuali nuotraukų paroda „Bundantis pavasaris“

Projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės 2022″

Draugiškoji SEU olimpiada „Dramblys“

Paroda „Mylimai Lietuvai skiriu“

Dauno sindromo dienos paminėjimas

Renginys „Mes-Žemės vaikai“

Viktorina „Šalelė Lietuva“, skirta Kovo 11-ąjai paminėti

BALANDIS

Kūrybinių darbų paroda „Dalinkimės Velykų margučiu“

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtuali kūrybinių darbų paroda, skirta Motinos dienai „Mano Meilė, Tau Mamyte“

Projektinė saugaus eismo savaitė

Paroda „Kelio ženklai“

Velykų šventė „Šitiek vaikučių mažų, laukia Velykų Šventų“

Projektas „Pažaiskime kartu“

Akcija „DAROM! Gamta mums padėkos“

Tyrinėjimų ir atradimų savaitė „Smalsauju, tyrinėju, atrandu“

GEGUŽĖ

Kūrybinė darbų paroda „Bitės gyvenimas“

Projektinė savaitė „Bitutės darbelis sunkus – medutis saldus…“

Projektinė savaitė „Spavų savaitė“

Projektinė savaitė „Aš ir mano augintinis“

Motinos diena „Mano meilė Tau, Mamyte“

Priešmokyklinių grupių ugdytinių išleistuvės „Vaikystė skleidžia sparnus“

Susitikimas su būsimųjų priešmokyklinių grupių ugdytinių tėvais

BIRŽELIS

Akcija „Laiminga vaikystė“, skirta Vaikų gynimo dienai paminėti

RUGSĖJIS

Rugsėjo 1-osios šventė „Ir vėl atėjo ruduo“

Netradicinė fizinė veikla „Rieda ratai rateliukai“

Akcija „Rudeninė kirmėlaitė“

Akcija „Šypsenos diena“

Kūrybinė veikla „Rudenėlio rūbas“

SPALIS

Paroda „Rudens mozaika. Iš kokių mes knygučių?“

„Mažoji mylia“, skirta Sporto dienai paminėti

Savaitinė akcija „Padėkime beglobiams gyvūnams“

Paroda „Žibintai“

Mokytojų diena „Ačiū, Mokytojau, Tau“

LAPKRITIS

Tarptautinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtuali kūrybinių darbų paroda „Maža švieselė, tamsioj naktelėj“

Akcija „Sportuojantis koridorius“, skirtas fiziniam aktyvumui neįprastoje aplinkoje

Akcija „Pyragų diena“

eTwinning projektas, skirtas šv.Martyno dienai „Maža švieselė, tamsioj naktelėj“

Tarptautinės Tolerancijos dienos minėjimas

GRUODIS 

Kūrybinių darbelių paroda „Kalėdinė eglutė“

Grupių Kalėdiniai renginiai „Kalėdos draugų rate“

Kalėdinė akcija „Pasidalinkime gerumu“

____________________

Bendradarbiavimas su Liolių senelių namais

Bendradarbiavimas su Kelmės girininkija

Bendradarbiavimas su Kelmės Samariečių bendrija

Bendradarbiavimas su Kelmės Žemaitės VB skyriumi „Padėkime beglobiams augintiniams“

Bendradarbiavimas su Kelmės J. Garičiūno gimnazija ir Kelmės „Kražantės“ progimnazija

Bendradarbiavimas su Kelmės kultūros centro amatų centru. Edukacinės programos: „Užgavėnių kaukių gaminimas“, „Margučių marginimas“, „Meduolių kepimas“

Tarptautinė ankstyvojo amžiaus prevencinė programa „Zipio draugai“