Apie mus

Pavadinimas: Kelmės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“
Adresas: Birutės g. 9, 86142, Kelmė
El. paštas: azuoliukas.kelme@gmail.com
Telefonas: (8-427) 61217
Tipas: ikimokyklinio ugdymo mokykla 3111.
Mokomoji kalba: lietuvių kalba.
Vykdomos švietimo programos: ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programos.
Steigėjas: Kelmės rajono savivaldybė, kodas 111106461, Vytauto Didžiojo g. 58, 86135 Kelmė.
Teisinė forma: Biudžetinė įstaiga.
Pagrindinės veiklos rūšys: ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10; priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20.
Direktorė:  Dalia Gedminienė, II vadybinė kvalifikacinė kategorija
Įstaigos tarybos pirmininkas: Daiva Bračkuvienė
Pagrindinė veiklos sritis: švietimas.

KUR MUS RASTI?

Žiūrėti didesnį žemėlapio vaizdą

DARBO LAIKAS

Lopšelis-darželis dirba nuo 7.00 val. iki 17.30 val.

Ikimokyklinės ugdymo grupės dirba nuo 7.00 val. iki 17.30 val.

Priešmokyklinių ugdymo grupių darbo laikas:

7.00 val.  -  17.30 val. (su pietų miegu);

7.00 val.  -  16.00 val. (be pietų miego).

Lopšelis-darželis yra atvira bendruomenei, organizuoja tradicinius renginius, šventes. Bendruomenės nariai dalyvauja kuriant lopšelio-darželio viziją, misiją, tikslus bei uždavinius. Lopšelio-darželio veikla grindžiama visų bendruomenės narių bendravimu ir bendradarbiavimu.

This page has the following sub pages.