Priėmimo tvarka

Kelmės rajono savivaldybės taryba 2022 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-256 „Dėl Vaikų priėmimo į Kelmės rajono savivaldybės lopšelius-darželius tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtino pakeistą Vaikų priėmimo į Kelmės rajono savivaldybės vaikų lopšelius-darželius tvarkos aprašą.

Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. nebus galima registruoti prašymų dėl vaikų priėmimo elektroninėje sistemoje.  Tėvai (globėjai) turi kreiptis raštu (galima elektroniniu prašymu) tiesiogiai į ugdymo įstaigą.

 Oficialus teisės aktas

Bendrojo ugdymo mokyklose ir jų skyriuose vaikų priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes nesikeičia, vadovaujamasi Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu  Nr. T-279Dėl priėmimo į Kelmės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

VAIKŲ PRIĖMIMO Į KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIUS-DARŽELIUS TVARKOS APRAŠAS