Kai aš mažas buvau

Glaudus tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas – vienas svarbiausių darželio bruožų. Juk be intensyvaus bendradarbiavimo ir partnerystės su tėvais darželis, kaip ugdymo įstaiga, galiausiai neatliks savo misijos – neužtikrins kokybiško vaiko ugdymo(si). Tik keičiantis ir dalijantis žiniomis apie vaiko patirtį, aplinką, gyvenimą, tarpusavyje derinant ugdymo tikslus ir praktiką galima užtikrinti šeimyninio ir institucinio ugdymo dermę ir tęstinumą.
Priešmokyklinė „Pelėdžiukų“ grupė stengiasi bendradarbiauti su grupės vaikų tėvais, turi tradiciją kviestis šeimos narius bendrai ugdymo veiklai.

Continue reading