Kūrybinių darbelių paroda ,,Bitės gyvenimas“

BitesNuo š. m. gegužės 25 dienos lopšelyje-darželyje ,,Ąžuoliukas“ vyko kūrybinių darbelių paroda ,,Bitės gyvenimas“. Albertas Einšteinas sakė: „Kai žemėje išnyks bitės, žmonėms bus likę gyventi ketveri metai“. Mokslininkų atliktais tyrimais yra nekartą patvirtinta, kad bitė – neatsiejama gamtos dalis, žmogaus draugas, maitintojas ir, žinoma, gydytojas. Bičių nauda yra visapusė: jos apdulkina augalų žiedus, o bičių produktai yra ne tik maistas, bet ir vaistas.
Parodos tikslas – atkreipti vaikų dėmesį į bičių svarbą gamtai bei žmogui.
Parodos uždaviniai:
  • Skatinti vaikus ir jų šeimos narius domėtis bičių teikiama nauda žmogaus sveikatai;
  • Skatinti kūrybinius, meninės raiškos gebėjimus;
  • Ugdyti savimonę, pagarbą gamtai.
Parodos organizatorės mokytojos Vaida Demikė ir Inga Rezeckienė ir l/d ,, Ąžuoliukas“ kūrybinių darbelių organizatorės mokytojos su savo grupės vaikučiais. Ačiū už dalyvavimą
1 2 3 4 5 6