Respublikinė kūrybinių darbų paroda „Mano meilė, Tau mamyte“

Paroda1Parodą  „Mano  meilė, Tau mamyte“  rengia bei organizuoja Kelmės lopšelos-darželio „Ąžuoliukas“ vyresnioji mokytoja Aušra Narbutienė, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, ir mokytoja metodininkė Roma Kančauskienė, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą. Paroda, skirta Motinos dienai paminėti.

Parodoje dalyvaujančių ugdymo įstaigų ugdytiniai lipdo, konstruoja, dekoruoja įvairių dydžių erdvinius ir ploštuminius kūrybinius darbelius – ŠIRDELES, kaip meilės, pagarbos simbolį mamai, močiutei. Kūrybiniai darbai gali būti atlikti naudojant tradicines ir netradicines kūrybines raiškos priemones, t.y. kūrybinius darbus galima piešti, aplikuoti, naudoti origami technika, siūti, lipdyti, megzti ir pan.

Kūrybinių darbų nuostatai reglamentuoja parodos aktualumą, tikslą, uždavinius, dalyvius ir organizavimo tvarką. Nuostatus rasite čia.