INOVACIJOS VAIKŲ DARŽELYJE

1Mūsų įstaiga šiemet prisijungė prie Nacionalinės švietimo agentūros vykdomo Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamo projekto „Inovacijos vaikų darželyje“. Projekto uždavinys – parengti pedagogams ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos rinkinius, skirtus darnaus vystymosi, kūrybingumo kompetencijoms, informacinių technologijų ir STEAM elementams ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityse diegti, juos išbandyti ir įdiegti.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Reda Mačiūnė su ,,Nykštukų“ grupės ugdytiniais dalyvauja šiame projekte. Pedagogė organizuoja projektines veiklas, kurios grįstos inovatyviais ugdymo metodais. Tikslingai taikomi metodai žadina vaikų smalsumą, skatina pažinimo džiaugsmą. Vienas iš efektyviausių mokymo(si) metodų – tai patirtinis mokymas(is), kuris aprėpia ir visus STEAM elementus, kai vaikas patiria pažinimo džiaugsmą ir pasitenkinimą, kurį teikia ieškojimai, atradimai, problemų sprendimas. Patirtinio mokymo(si) metu ugdymo procesas siejamas su besikeičiančia veikla, sąlygomis, žinios jungiamos su patirtimi. Vaikai patirtį kaupia per pojūčius: klausą, regą, uoslę, lietimą, skonį. Šiuos pojūčius tenkinti padeda sukurtos tam tikros vidaus ir lauko erdvės, kuriose vaikai plečia vaizduotę, žinias, išradingumą, mąstymą, atskleidžia savo kūrybiškumą, gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, tenkant judėjimo poreikį. Šis ugdymas remiasi kontekstinės erdvės, tyrinėjimų, saviraiškos, kūrybinių stotelių kūrimu.  Šiose erdvėse vaikai gali tapti tyrinėtojais ir taip iš patirties įgyti žinių, pažinti tikrovės reiškinius, juos pritaikyti praktiškai, mokytis spręsti problemas, ugdyti savarankiškumą. Erdvės kuriamos dinamiškos, pritaikytos ugdytis vaikams, atitinkamo turinio ir siekiamo tikslo, tada ugdymo(si) procesą lydi sėkmė. Vaikas jaučiasi svarbus, reikšmingas, o tai yra būtina sąlyga vaiko asmenybės formavimuisi.

Projekto ,,Inovacijos vaikų darželyje“ ugdomųjų veiklų akimirkas rasite čia:

STEBUKLINGAS KUBAS. Medžiai

INOVACIJOS VAIKŲ DARŽELYJE. Tvirtas ir judrus.

INOVACIJOS VAIKŲ DARŽELYJE. Paprastieji mechanizmai

INOVACIJOS VAIKŲ DARŽELYJE. Figūrų kilimas

INOVACIJOS VAIKŲ DARŽELYJE. Pasas

INOVACIJOS VAIKŲ DARŽELYJE. Telefonas

INOVACIJOS VAIKŲ DARŽELYJE. Projektas.

 

 Mokytoja metodininkė, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą,

Reda Mačiūnė

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13