Tarptautinė metodinė-praktinė konferencija „Aktyvi pradžia darželyje“

LOGOGegužės 25 d. Kelmės lopšelio-darželio Ąžuoliukas direktorė Dalia Gedminienė, mokytoja Snieguolė Petrauskienė,  dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą,  ir projektų vadovė Lina Maziliauskienė dalyvavo nuotolinėje tarptautinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų, vadovų, pagalbos vaikui specialistų metodinėje-praktinėje konferencijoje Aktyvi pradžia darželyje“, kurią organizavo Šiaulių lopšelis-darželis Žiogelis“. Konferencijos metu buvo pristatyti dalyvių pranešimai pagal konferencijos problemines sritis. Mokytoja Snieguolė Petrauskienė pristatė inovatyvių mokymo(si) metodų pritaikymą ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo procese, projektų vadovė Lina Maziliauskienė – įgyvendintas tarptautines projektinės veiklas.

Konferencijoje dalyvavo pranešėjai iš Lietuvos, Bulgarijos, Graikijos, Italijos, Portugalijos, Rumunijos ir Turkijos.

Foto