Kelmės rajono mokytojų pagerbimas

4Gegužės 11 d. Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius apdovanojo padėkomis Kelmės rajono mokytojus padėkomis už inovatyvumą, kūrybiškumą, geros darbo patirties sklaidą.
Kelmės rajono lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja Jūratė Bimbienė laimėjo I vietą Kelmės rajono mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir administracijos darbuotojų metodinių darbų konkurse „Nuotolinio mokymosi spalvos ir atspalviai“.
Visas kolektyvas sveikina, didžiuojasi ir linki sėkmės mokytojai Jūratei!
1 3 5