Tarptautinis eTwinning projektas “Little words, big worlds”

0Kelmės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas” anglų kalbos neformalaus ugdymo pedagogė Jūratė Buivydienė kartu su ugdytiniais dalyvauja projekte „Little Words, Big Worlds”. Projektas prasidės 2021 m. vasario mėn. ir baigsis 2021 m. gegužės pabaigoje.

Kalba yra komunikacijos priemonė. Visuomenėje gyvenantys žmonės bendrauja tarpusavyje kalbėdami ta pačia kalba. Šiandien mes greitai ir nuolat bendraujame su kitomis tautomis. Kalbininkai mano, kad vaikų, kurie ikimokykliniame amžiuje mokosi užsienio kalbos, problemų sprendimo įgūdžiai yra labai stiprūs. Ankstyvame amžiuje užsienio kalbos mokymas pagerina vaiko intelektą ir padidina gebėjimą geriau suprasti gimtąja kalba. Atitinkamai, kuo anksčiau pradėsime mokytis užsienio kalbos, tuo bus lengviau išmokti kalbą.

Projektą atidarėme kartu su projekto dalyviais paminėdami saugesnio interneto dieną (Safer internet day) – spalvindami kompozicijas ir jas sujungdami su kitais projekto dalyviais.

1 2 3 4