Projektas „Žaidimų laukas“

Kelmė2s lopšelis-daželis „Ąžuoliukas“ dalyvavo respublikiniame projekte „Žaidimų laukas“. Projekte dalyvavo daugiau nei 100 vaikų. Projekto tikslas – skatinti vaikų saviraišką ir kūrybinių gebėjimų ugdymą, pasitelkiant žaidybinius kūrybos elementus lauko erdvėje.
Taigi organizavome žaismingą-kūrybišką vaikų užimtumą lauke. Vaikai patyrė daug teigiamų emocijų, atsiskleidė jų socialinė ir meninė patirtis, patyrė kūrimo džiaugsmą, atsiskleidė kiekvieno individualūs kūrybiniai gebėjimai. Buvo linksma.
1 3 4 5 6 7 8 9