Programa „Augink, rūpinkis, mylėk“ tęsiasi

1

2018-01-17 Kelmės lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ auklėtoja-metodininkė Snieguolė Petrauskienė suorganizavo klausimų- atsakymų viktoriną, kurioje dalyvavo priešmokyklinės „Pelėdžiukų“ ir ikimokyklinės „Smaližiukų“ grupės ugdytiniai. 

Vaikai pasidalinę į komandas atsakinėjo į klausimus apie gyvūnus, atlikinėjo užduotis Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos ir Prog­ra­mos „Lea­der“ ir žem­dir­bių mo­ky­mo me­to­di­kos cent­ro Švie­čia­mosios gy­vu­li­nin­kys­tės pro­gra­mos rengėjų dovanotose  knygelėse, dėliojo dėliones, naudojosi kita vaikų ugdymui(si) skirta  medžiaga.

2