Velykų popietė „Atkeliavo Velykų bobutė“

Balandžio 7 d. lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ grupes aplankė lalauninkai, kurie prašė vaikų margučių, supo, kad vaikai ir javai aukšti augtų ir kvietė į šventę „Atkeliavo Velykų bobutė“.Salėje vaikus pasitiko gaidelis (auklėtoja Ž. Karvelienė), kuris ragino vištelę (vyresn. auklėtoja E. Ivoškienė) dėti kiaušinius, nes jau Velykos, o Velykų bobutė (vyresn. auklėtoja A. Andrulienė) pritrūko margučių. Tačiau vištelę tingumu apkrėtė Tinginys (auklėtoja A. Narbutienė). Vištelę vaikai žadino linksmomis dainelėmis bei rateliais, o vėliau Velykų bobutė pakvietė visus ridenti margučius, linksmintis.

20150407_100516  20150407_102842 20150407_100952