Sveikatos projektas „Ąžuoliukas – sveikuoliukas“

Sveikata – pati didžiausia vertybė. Tik sveikas, kupinas jėgų, energingas žmogus gali gyventi visavertį gyvenimą. Kiekvienos visuomenės tikslas yra užtikrinti sveiką vaikų gyvenimo pradžią ir jo tolesnį vystymąsi sudarant tam palankią aplinką.  Darželis – palanki vieta puoselėti vaikų sveikatą, formuoti gyvenimo įgūdžius, tarp jų ir sveikos gyvensenos. To siekdami lopšelio – darželio pedagogai jau eilę metų vykdo sveikatos projektus. Taip pat ir šiemet  pateikė paraišką Kelmės raj. savivaldybės sveikatos rėmimo fondui ir gavo finansavimą projektui „Ąžuoliukas – sveikuoliukas“.

Projekto tikslas –  stiprinti vaikų sveikatą, taikant įvairias priemones,  propaguojant sveiką gyvenseną ir fizinį aktyvumą. Šiuo projektu bus siekiama stiprinti vaikų sveikatą ir mažinti sergamumą, formuoti šeimos teigiamą požiūrį į sveiką gyvenseną, fizinį aktyvumą, ugdyti  tėvų atsakomybę už savo ir vaikų sveikatą. Projekto trukmė – 6  mėn. (balandžio – gruodžio mėn.). Projektą parengė vyresn. auklėtoja Jūratė Bimbienė, auklėtoja Aušra Narbutienė, sveikatos priežiūros specialistė Laimutė Milašauskienė.