INOVACIJOS VAIKŲ DARŽELYJE

1Mūsų įstaiga šiemet prisijungė prie Nacionalinės švietimo agentūros vykdomo Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamo projekto „Inovacijos vaikų darželyje“. Projekto uždavinys – parengti pedagogams ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos rinkinius, skirtus darnaus vystymosi, kūrybingumo kompetencijoms, informacinių technologijų ir STEAM elementams ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityse diegti, juos išbandyti ir įdiegti. Continue reading